Poprawa nastrojów wśród Polaków

Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia konsumentów wzrósł o kolejne 3 punkty w stosunku do poprzedniego okresu i wyniósł 66 punktów.  Poprawę nastrojów widać we wszystkich trzech aspektach składających się na ogólną ocenę zadowolenia konsumentów.  Z badania przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września 2013 wynika, że z większym…